Arrangement

Idretts- og kulturarrangement defineres noen ganger som kommersielle arrangement. I så fall skal det inngås leieavtale direkte med Skjærgårdshallen AS, som fastsetter pris i hvert enkelt tilfelle.
Ikke-kommersielle arrangement kan bestille via Servicetorget og betaler i h.h.t. priser fastsatt i prisliste. Arrangør kan samarbeide med driver av kafeteria om salg og servering av mat og drikke. 

Kommersielle arrangement
Skjærgårdshallen egner seg svært godt for messer, utstillinger og konserter/ dansegalla. Vi har 5 m høy kjøreport og en rekke doble dører mot P-plass, som letter transport ut/inn av varer, utstyr, biler, båter, scenerigg m.m.

Mellom hallene er det kjøreport. Samlet areal er ca 4000 kvm og laveste høyde til takstoler er 7 m, stigende til 10 m.  2000 kvm. av gresset kan dekkes med gulvplater.

Møterommet, som kan brukes til arrangementskontor, VIP-rom e.a., ligger sentralt plassert. Arrangør disponerer inntil 8 garderober, 2 enmannsgarderober og13 toaletter hvorav flere for hc.

Hallen har ca 2000 klappstoler, messevegger, trådløst nettverk, speakeranlegg og mobilt PA-/musikkanlegg.

Kafeteria
Vår lokale driver kan tilby både kioskvarer og kafeteriamat, gjerne i samarbeid med arrangør.

Bookingrutiner
Kommunens servicetorg er behjelpelige med å lete opp ledig tid, men kunder kan selv gå inn på bamble.kommune.no og få opp ledige dager og klokkeslett.

Leietid
• All leietid på arrangementer skal enten bookes hos Bamble kommunes servicetorg eller via Skjærgårdshallen
• Leietid som ikke benyttes blir fakturert.
• Store arrangementer som blir kansellert vil bli fakturert etter en prosentbrøk som står i kontrakten