Trening

Skjærgårdshallen har fotballhall med 3 fotballbaner, flerbrukshall, løpebane, klatrevegg og buldrerom som lag og foreninger kan bruke til trening. Lokale lag kan benytte anlegget gratis, men andre kan leie tid til trening. Treningstid bookes hos Bamble kommunes servicekontor.

Trening og øvelse for lag og foreninger i Bamble
Lag og foreninger fra Bamble har gratis leie av idrettsanleggene til vanlig trening. Til cuper, turneringer og større stevner o.l., betales det leie. Full pris for store arrangementer og halv pris for mindre arrangementer.

Trening og øvelse for lag og foreninger fra andre steder
Lag og foreninger som ikke er fra Bamble kan leie timer på tirsdag, onsdag, lørdag og søndag.

Bookingrutiner
Kommunens servicetorg er behjelpelige med å lete opp ledig tid, men kunder kan selv gå inn på bamble.kommune.no og få opp ledige dager og klokkeslett.

Arrangement
Ønsker du å leie hallen til mindre eller større arrangement ta kontakt med Daglig leder i Skjærgårdshallen, Marte Storås på mail: post@kjergaardshallen.no eller fyll ut skjema som ligger under KONTAKT.

Bruksregler
Rydding
– Alle som har benyttet hallen skal rydde etter bruk.
– Garderober og rom som brukes skal også ryddes

Bruk av sko i anlegget
– Alle skal benytte innesko i hallene eller fotballsko i fotballhallen.
– Alle skal skifte sko før de går inn i hallen (spillere, trenere etc.).

Klister og markeringer på banen
– All markering som gjøres på banen under trening skal fjernes etter trening
– Overflødig klister skal ikke tørkes av på banen eller andre steder i anlegget

Snus og Røyk
– Bruk av snus og røyk er ikke tillatt inne i anlegget
– Hele Skjærgårdshallen er røykfri bortsett fra markerte plasser utenfor hallen.

Stump røyken og kast snusen i askebegerne. Vi hensyn!

Konsekvenser for brukerne ved overtredelse
De lagene som ikke overholder regler ang. sko, rydding, klister, snus/røyk etc. vil kunne motta skriftlig advarsel.

Ved gjentatte overtredelser fra samme lag, kan laget bli utestengt fra hallen.

Kontakt Servicetorget på telefon

35 96 50 00

Send e-post til Servicekontoret på

servicetorget@bamble.kommune.no

Oversikt over ledige timer finnes på bamble.kommune.no under idrett og utleie av lokaler. Alle som leier Skjærgårdshallen er forpliktet til å følge reglementet. Reglement for leie finner du på siden for leie av hallen til arrangement.